Director
Country
Duration
19 min.
Location
Year
2017

Ella's Men

Rani Radovi

Title - original
Agvarim shel Ella
Date and time
Synopsis

Između autobiografije i fikcije, muškog i ženskog, Ella igra, neguje i čeka svog ljubavnika.