Svi severni gradovi

Svetionici

Title - original
Svi severni gradovi
Date and time
Synopsis

Bela soba i plavi šator podignut u njoj, mesto gde dva muškarca dele odnos za koji reči ne postoje. Boban i Boris žive u napuštenom kompleksu gotovo identičnih bungalova, okruženi zalutalim magarcima, plastičnim bocama i crvenim bobicama, divljom trskom, visokim drvećem i sezonskim radnicima. Dolazak nekog novog u ovaj osamljeni prostor preokreće njihovu uhodanu svakodnevicu. Spoljašnji svet se pojavljuje i sa sobom donosi priče o drugim vremenima, o gradovima na severu i jugu, o tome kako nešto biva napraljevno. Nove veze se uspostavljaju, stare menjaju. Ljubav može biti krhka kada nema ime. Ne, ne zovi me “druže”. Kako da te zovem onda?