Valérie Massadian

Valérie Massadian

Biography

Valérie Massadian je francusko-jermenska fotografkinja i režiserka. Zbog svog iskustva na polju fotografije, trudi se da zadrži slobodu i rigoroznost koju pruža rad u bliskom i direktnom kontaktu sa ljudima. U njenom radu akcenat je na ženskim karakterima, njihovoj animalnosti, i njihovom odnosu prema svetu i prirodi. Ispunjene vezama koje duže vreme
gradi sa svakim protagonistom, njeni filmovi poigravaju se granicama fikcije, i povlače nove. Među njenim prethodnim radovima u polju kinematografije ističu se filmovi Nana (2011) i America (2013).